Instagram Photos and Videos for Tag #داستان

 • 6 3
  ALIREZA HASHEMI علیرضا هاشمی ( @ALIREZA HASHEMI علیرضا هاشمی ) has his #داستان . . . . #عکس #عکس_نوشته #شعر #مطلب #داستان #قصه #زندگی #مرگ #قبر #دفن #کفن #امروز #امید #ناامید #مراسم #خنده #شوخی #وصیعت #بلال #موز #تیکه #کنایه #خبر #انسان #جهل #خرافات #بیدار #اینستاگرام #هشتگ For #fun
 • 1 0
  forbidden pleasure لذت ممنوعه ( @forbidden pleasure لذت ممنوعه ) has his #داستان #قسمت_يازدهم آنيل وسارا توي سالن پذيرايي روي مبل هاي سلطنتي نشستن آنيل توي اون فضاب شدت دستپاچه ومعذب بود.. سارا:خب حالاك جوابت مثبته فرداهمينجاتوي عمارت عاقدمياد وعقدميكنين!! مدارك لازم رو همراهت بيار ازهمون فردا شب هم هرشب ب عمارت مياي براي انجام وظيفه اي ك بهت داده شده سرساعت مشخصي مياي وسرساعت مشخصي ميري..تاوقتي ك باردارشي وقتي هم باردارشدي دكتروهمه نيازهات برات مهياس وهرچي لازمه ب خودم ميگي ب محض باردارشدن هم ديگ لازم نيست باحامى همخواب بشى..سوالي داري؟؟ آنيل:گونه هام ازشرم رنگ گرفتن وقلبم از استرس كلمه ي عقدوهمخوابي تپش گرفت باصداي ك ب زور شنيده ميشد سري ب علامت نفي تكان دادم ك خانم گفت؛ فردا ساعت ٦ اينجا باش راستي اينم بگير.. باتعجب ب دستش نگاه كردم يه پاكت بود توي پاكت رونگاه كردم مقدارقابل توجهي پول ويك روبند بود!!باچشماي گردب خانم نگاه كردم ودنبال جوابي توي چهرش بودم ك باحالتي عصبي گفت؛چيه؟!اين روبند روهم سرسفره عقدميزني وهم زماني ك باآقاهستي يااون توي خونس دلم نميخوادب هيچ وجه صورتتو ببينه پس حواستوجمع كن اون پول هم نصف پوليه ك خواستي نصف ديگشو بعدازاطمينان از بارداريت ميدم..ميتوني بري.. بشدت بغض داشتم واقعاتحقيرشده بودم واحساس له شدن داشتم نفس كم اورده بودم بلندشدم وبدون حرفي ازاون عمارت لعنتي خارج شدم وباگريه خودمو ب خونه رسوندم تاتونستم اونجاب بخت مزخرفم گريه كردمو ناليدم روبند عقد بارداري بدون مادر وخانواده اي چ سرنوشت شومي..! #رمان #رمان_خوب #داستان #لذت_ممنوعه
 • 3 1
  À H M É D 🍁 ( @À H M É D 🍁 ) has his #داستان #ابوالحسن_خرقانی هركه در این سرای درآمد آبش دهید، نانش دهید و از ایمانش نپرسید، چرا كه آنكه به درگاه ایزد باریتعالی به جان ارزد، البته بر خان بوالحسن به نانی بی ارزد. . 🍁🍁🍂🍂🍁🍂🍁🍁🍂🍂🍁🍂🍁🍁🍂🍂🍁🍂 ادبیات_فارسی #شعر_نو #شعر_کلاسیک #کتاب_خوب #سهراب_سپهری #هوشنگ_ابتهاج_سایه #نیما_یوشیج #فاضل_نظری #داستان #توریسم #ادبیات #ادبیات_معاصر #دکتر_شریعتی #شعر #موسیقی #ادبیات #شاعر #شاعران_جوان #معرفی_کتاب #معرفی_فیلم #شهر_کتاب #هنر #مطالعه #زمستان #پاییز #برف #گردشگری #عرفان # شعر #کتاب
 • 8 3
  À H M É D 🍁 ( @À H M É D 🍁 ) has his #داستان #بایزید_بسطامی روشن تر از خاموشی، چراغی ندیدم، و سخنی، بِه از بی سخنی، نشنیدم. ساکنِ سرای سکوت شدم، و صدرۀ صابری در پوشیدم. مرغی گشتم؛ چشم او، از یگانگی پرِ او، از همیشگی، در هوای بی چگونگی، می پریدم. کاسه ای بیاشامیدم که هرگز، تا ابد، از تشنگی او سیراب نشدم. .. 🍁🍁🍂🍂🍁🍂🍁🍁🍂🍂🍁🍂🍁🍁🍂🍂🍁🍂 ادبیات_فارسی #شعر_نو #شعر_کلاسیک #کتاب_خوب #سهراب_سپهری #هوشنگ_ابتهاج_سایه #نیما_یوشیج #فاضل_نظری #داستان #توریسم #ادبیات #ادبیات_معاصر #دکتر_شریعتی #شعر #موسیقی #ادبیات #شاعر #شاعران_جوان #معرفی_کتاب #معرفی_فیلم #شهر_کتاب #هنر #مطالعه #زمستان #پاییز #برف #گردشگری #عرفان # شعر #کتاب
 • 31 2
  امیر عربلو (نویسنده) original ( @امیر عربلو (نویسنده) original ) has his #داستان کتاب #جنگ_آخرالزمان نویسنده #یوسا  این کتاب روایت  داستانی شورش و جنگ کانودوس است که اواخر قرن نوزدهم در منطقه باهیا در شمال شرقی برزیل اتفاق افتاد. در کشور برزیل که تازه از نظام سلطنتی به نظام جمهوری گذار کرده‌است، دسته‌ای از مردم بسیار فقیر و زجرکشیده منطقه بیابانی باهیا که اعتقادات خشک مذهبی دارند تحت تاثیر یک واعظ بسیار مذهبی شورش می‌کنند و جمهوری را دشمن و عامل بدبختی خود می‌دانند... #معرفی_کتاب #کتاب #کتابخانه #کتابیسم #کتابدوست #کتاب_خوب #نمایشگاه_کتاب #کتابخوار #کتابفروشی #کتابخوانی #کتابخوان #عکس #عاشقانه #رمان #داستان #نویسنده #ترجمه #ادبیات #شعر #کتابگردی #رمان #داستان
 • 19 1
  vahid.sadr.f ( @vahid.sadr.f ) has his #داستان چقدر دوست داشتنی است این مرد. همیشه افسوس می خورم که چرا در زمانه ای نبودم که امثال ساعدی و شاملو و گلشیری را از نزدیک ببینم. غربت و غم هاش بعد از سفرش هم او را رها نکردند. و باز افسوسش برای ما مانده است. خوش به حال فرشته هایی که داستان های غلامحسین ساعدی را می شنوند. دوم آذر یاد آور رفتنش است. رفتنی که از مدت ها قبل شروع شده بود. امیدوارم آرامش میهمان همیشگی دل دریایی ات باشد عمو غلام عزیز. روحت شاد. پنجشنبه، دوم آذر نود وشش #غلامحسین_ساعدی #گوهر_مراد #سفر #داستان #وحید_صدر_فضلائی
 • 34 2
  Without_JudGeMent ( @Without_JudGeMent ) has his #داستان تویه هارمونی درآمیخته بدنیااومدم رویه صفحه سفید،چرامنوبوجوداوردی یه موجودضعیف باافکارخط خطی ناشی ازتشویش یه ذهن کثیف ومریض،یه بازیچه بودم،برای گرفتن انتقام توخیلی کوچیکم! همه می خواستن کنترلم کنن،تغذیم کردی توسط پترن والگوهایی برای زندگی اززمان تولدبه یه روبات احمق بی دست وپاتبدیل شده بودم که توانایی تصمیم گرفتن نداشتم،حتی نمیتونستم فکرکنم ونمیدونستم چی درسته چی غلط،فقط دستورمیگرفتم ومنتظربودم برام فکرکنن وبجام تصمیم بگیرن تاعمل کنم،منتظرشم برنامه ریزی شم،چراهیچی اهمیت نداشت،چجوری به این روبات احمق بی فکرتبدیل شدم،کی رومیشدسرزنش کرد،قضاوت های بی رحم،تاکی میخواستم بترسم ازفکرکردن وتصمیم گرفتن وانجام دادن وازبقیه پیروی کنم! خلاقیتم کجا رفته بود؟! مثه راننده ای بودم که فقط دست وپاش عمل میکردنمیدونست به مسافرچی بایدبگه،فقط یه مسیرومیره وهرکی هرچی بهش بده ازش میگیره واین شده کل روتین زندگیش! صدای اعتراضم کجارفته بود؟! اما تومن نیستی،دروغهاروقورت بده،توبایدبایستی وقتی تودنیای من همه چی فرومیریزه،بایستی ونگاه کنی! قطعه های امیدبودکه درونم بیدارشد!تومنوبرای تاییدخودت می خوای اما من انکارت میکنم،من اونی نیستم که ازتصمیمات توپیروی میکنه!رام تو نمیشم!من هیچی ازون زندگی ای رونمیخوام که توبرام مقدرکردی!من خط بطلان توئم،من انکارتوئم،راه من باراه توفرق میکنه!راهموپیدامیکنم!من یه قطره ازتوئم اماموج میشم! من این سکوتومیشکنم! من بااین سیستم مبارزه میکنم،نابودش میکنم وازاول طراحیش میکنم اگه همه گزینه هادست توئه پس حق انتخاب من چی میشه؟! قدرت اختیاروآزادی اراده من چی میشه؟منورهاکن ازبنداین اخلاقیات! منوآزادکن! #متن #روانشناسی #دلنوشته #کتاب #نویسنده #نویسندگی #هنر #مجموعه_داستانی #داستان #محکوم_به_بی_مرگی #ربات #DoomedToBeDeathless #Deathless #Robot #Psychology #Book
 • 9 1
  À H M É D 🍁 ( @À H M É D 🍁 ) has his #داستان #خواجه_عبدالله_انصاری پیرِ هرات الهی دلی دِه که در حرص و آز بر ما باز نشود و قناعتی دِه که چشم امید ما جز بروی تو باز نشود. الهی دستم گیر که دست آویز ندارم و عُذرم بپذیر که پای گریز ندارم. الهی تحقیقی ده که از دنیا بیزار شویم و توفیقی ده که در دین استوار شویم. . . 🍁🍁🍂🍂🍁🍂🍁🍁🍂🍂🍁🍂🍁🍁🍂🍂🍁🍂 ادبیات_فارسی #شعر_نو #شعر_کلاسیک #کتاب_خوب #سهراب_سپهری #هوشنگ_ابتهاج_سایه #نیما_یوشیج #فاضل_نظری #داستان #توریسم #ادبیات #ادبیات_معاصر #دکتر_شریعتی #شعر #موسیقی #ادبیات #شاعر #شاعران_جوان #معرفی_کتاب #معرفی_فیلم #شهر_کتاب #هنر #مطالعه #زمستان #پاییز #برف #sweden #عرفان # شعر #کتاب
 • 77 1
  clipshow2🔹 ( @clipshow2🔹 ) has his #داستان واکنش جالب مردم بعد از شنیدن کلمه فرار کن 😂 @jookimi # # جهت دیدن کلیپهای بیشتر به کانال ما بپیوندید @jookimi #کمدی #باحال #کلیپ #خنده_دار #خنده #خخخخ #بهترین #جذاب #باحال #شوخی #سوژه #فیلم_کوتاه #طنز #جوک #دوربین_مخفی #دابسمش #کلیپ_جدید #عاشقانه #تفریح #لایو #عکس #سینما #داستان #jook #clip #Danc #book #Love #cilp #jook #film
 • 68 0
  clipshow2🔹 ( @clipshow2🔹 ) has his #داستان #شافل @jookimi رقص قشنگ😍 # # جهت دیدن کلیپهای بیشتر به کانال ما بپیوندید @jookimi #کمدی #باحال #کلیپ #خنده_دار #خنده #خخخخ #بهترین #جذاب #باحال #شوخی #سوژه #فیلم_کوتاه #طنز #جوک #دوربین_مخفی #دابسمش #کلیپ_جدید #عاشقانه #تفریح #لایو #عکس #سینما #داستان #jook #clip #Danc #book #Love #cilp #jook #film
 • 1 1
  هزار رمان ( @هزار رمان ) has his #داستان ... 📌 #قمارباز نویسنده: فئودور #داستایوفسکی مترجم: #جلال_آل_احمد تعداد صفحات: 233 دانلود در ربات تلگرام: @hezarroman_bot #رمان #داستان #دانلود_رمان
 • 24 2
  Mr.sasan87 ( @Mr.sasan87 ) has his #داستان #داستان #سفر به #جنوب و #جزیره_های #شاخاب_پارس #قسمت_اول درود دوستان خوبم میخوام که برنامه سفرم به جنوب و مسیری ک پیمودم و سبک سفرم که #کوله_گردی #backpacking بود براتون بگم. پس از مدتها تصمیم گرفتم ک برم سفر به سمت جنوب و جزیره هایی ک ندیدم رو ببینم. برای اولین بار بود ک آرش رو میدیم و دل رو به دریا سپردم و با اون راهی این سفر شدم. بذارید از آرش بگم: پسری خیلی شاد و پایه ،اهل #شهر_میانه و ساکن #تهران بود. پس از بستن #کوله ها قرار گذاشتیم ک تو مترو همدیگه رو ببینیم و از اونجا شروع کنیم و خلاصه از تهران #هیچهایک کردیم به #قم و از اونجا به #اصفهان ، هوا تاریک شده بود ک رسیدیم و به درخواستش رفتیم خونه #هاستی ک داشتیم. اونجا با بهنام آشنا شدم. پسری خیلی مودب با خانواده ای خونگرم و اهل #خوزستان #آبادان . شب خوابیدیم و با روشن شدن هوا راهی شدیم ک مکانهای دیدنی رو باهم ببینیم و با توجه به مکانهای زیادی ک برای دیدن داشت فرست نشد همه رو ببینیم ولی از معروفترین جاهایی ک برای دیدن میشه نام برد : #سی_و_سه_پل #پل_خواجو #میدان_امام یا همون #میدان_شاه سابق #منار_جنبان #کلیسا #آتشگاه_زرتشتیان #مسجد_جامع #مسجد_امام و ....سر زدیم و توی تصویر بالا گوشه ای ازشون ب نمایش گذاشتم. با رسیدن نیم روز تصمیم گرفتیم ک غذای معروف این شهر #بریانی رو امتحان کنیم و به شما هم پیشنهاد میکنم ۱ بار امتحان کنید .آرش ساعت ۳ رفت و دوچرخه اجاره کرد برای گشت و گذار توی شهر ک بتونه جاهای بیشتری رو ببینه و با رسیدن شب آرش رفت پیش بهنام و من هم پیش یکی از دوستان خودم و قرار شد فردا صبح به سمت یاسوج و گناوه #هیچ (#هیچهایک ) بزنیم. ادامه سفرم در پست آینده 😉
 • 85 3
  clipshow2🔹 ( @clipshow2🔹 ) has his #داستان انصافاً دزد و سارق هامون هم باحال هستند 😁😁 @jookimi # # جهت دیدن کلیپهای بیشتر به کانال ما بپیوندید @jookimi #کمدی #باحال #کلیپ #خنده_دار #خنده #خخخخ #بهترین #جذاب #باحال #شوخی #سوژه #فیلم_کوتاه #طنز #جوک #دوربین_مخفی #دابسمش #کلیپ_جدید #عاشقانه #تفریح #لایو #عکس #سینما #داستان #jook #clip #Danc #book #Love #cilp #jook #film
 • 1 0
  هزار رمان ( @هزار رمان ) has his #داستان ... 📌 #رکسانا نویسنده: #م_مودب_پور تعداد صفحات کتاب: 455 دانلود فایل PDF و APK در ربات تلگرام @hezarroman_bot #رمان #داستان #دانلود_رمان
 • 71 4
  clipshow2🔹 ( @clipshow2🔹 ) has his #داستان کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به مردم شهر البوکمال سوریه! @jookimi # # جهت دیدن کلیپهای بیشتر به کانال ما بپیوندید @jookimi #کمدی #باحال #کلیپ #خنده_دار #خنده #خخخخ #بهترین #جذاب #باحال #شوخی #سوژه #فیلم_کوتاه #طنز #جوک #دوربین_مخفی #دابسمش #کلیپ_جدید #عاشقانه #تفریح #لایو #عکس #سینما #داستان #jook #clip #Danc #book #Love #cilp #jook #film
 • 73 3
  clipshow2🔹 ( @clipshow2🔹 ) has his #داستان دریا ها دو نوع هستند، شیعه و سنی دریاهایی که ولایت امیرالمومنین را قبول کردن شیرینند و بقیه شور! ● البته دریاها قبل از ظهور ادیان هم شور بودن حاج آقا 😂😂 ‌‌‌ @jookimi # # جهت دیدن کلیپهای بیشتر به کانال ما بپیوندید @jookimi #کمدی #باحال #کلیپ #خنده_دار #خنده #خخخخ #بهترین #جذاب #باحال #شوخی #سوژه #فیلم_کوتاه #طنز #جوک #دوربین_مخفی #دابسمش #کلیپ_جدید #عاشقانه #تفریح #لایو #عکس #سینما #داستان #jook #clip #Danc #book #Love #cilp #jook #film
 • 8 1
  À H M É D 🍁 ( @À H M É D 🍁 ) has his #داستان #ابوالحسن_خرقانی خدای را آنجا دیدم که خود را ندیدم، چون نیستی خویش به وی دهی‌ ، او نیز هستی خویش به تو دهد. . 🍁🍁🍂🍂🍁🍂🍁🍁🍂🍂🍁🍂🍁🍁🍂🍂🍁🍂 #ادبیات_فارسی #شعر_نو #شعر_کلاسیک #کتاب_خوب #سهراب_سپهری #هوشنگ_ابتهاج_سایه #نیما_یوشیج #فاضل_نظری #داستان #توریسم #ادبیات #ادبیات_معاصر #دکتر_شریعتی #شعر #موسیقی #صوفیانه #شاعر #شاعران_جوان #معرفی_کتاب #معرفی_فیلم #شهر_کتاب #هنر #مطالعه #زمستان #پاییز #برف #عرفان_اسلامی #عرفان #مثنوی
 • 7 2
  ( @ ) has his #داستان
 • 10 1
  À H M É D 🍁 ( @À H M É D 🍁 ) has his #داستان #بایزید_بسطامی سلطان العارفین و یک روز شیخ می‌رفت. جوانی قدم بر قدمِ شیخ نهاد و می‌گفت: قدم بر قدمِ مشایخ چنین نهند. و پوستینی در برِ شیخ بود. گفت: یا شیخ پاره‌ای از این پوستین به من دِه تا برکتِ تو به من رسَد. شیخ گفت: اگر تو پوست بایزید در خود کِشی سودت ندارد تا عملِ بایزید نکنی. . . 🍁🍁🍂🍂🍁🍂🍁🍁🍂🍂🍁🍂🍁🍁🍂🍂🍁🍂 #ادبیات_فارسی #شعر_نو #شعر_کلاسیک #کتاب_خوب #سهراب_سپهری #هوشنگ_ابتهاج_سایه #نیما_یوشیج #فاضل_نظری #داستان #توریسم #ادبیات #ادبیات_معاصر #دکتر_شریعتی #شعر #موسیقی #صوفیانه #شاعر #شاعران_جوان #معرفی_کتاب #معرفی_فیلم #شهر_کتاب #هنر #مطالعه #زمستان #پاییز #برف #عرفان_اسلامی #عرفان #مثنوی
 • 85 1
  clipshow2🔹 ( @clipshow2🔹 ) has his #داستان آره داداچ فقط شبیه گل خشخاش شدی یکم 😂 @jookimi # # جهت دیدن کلیپهای بیشتر به کانال ما بپیوندید @jookimi #کمدی #باحال #کلیپ #خنده_دار #خنده #خخخخ #بهترین #جذاب #باحال #شوخی #سوژه #فیلم_کوتاه #طنز #جوک #دوربین_مخفی #دابسمش #کلیپ_جدید #عاشقانه #تفریح #لایو #عکس #سینما #داستان #jook #clip #Danc #book #Love #cilp #jook #film
 • 90 4
  clipshow2🔹 ( @clipshow2🔹 ) has his #داستان درسته راحت شد ولی احتمالا بعنوان عروس قبولش نکنن 😕😕 @jookimi # # جهت دیدن کلیپهای بیشتر به کانال ما بپیوندید @jookimi #کمدی #باحال #کلیپ #خنده_دار #خنده #خخخخ #بهترین #جذاب #باحال #شوخی #سوژه #فیلم_کوتاه #طنز #جوک #دوربین_مخفی #دابسمش #کلیپ_جدید #عاشقانه #تفریح #لایو #عکس #سینما #داستان #jook #clip #Danc #book #Love #cilp #jook #film
 • 78 0
  clipshow2🔹 ( @clipshow2🔹 ) has his #داستان فقط دختره😂😂😂😂 دابسمش سبك جديده اينم😄 @jookimi # # جهت دیدن کلیپهای بیشتر به کانال ما بپیوندید @jookimi #کمدی #باحال #کلیپ #خنده_دار #خنده #خخخخ #بهترین #جذاب #باحال #شوخی #سوژه #فیلم_کوتاه #طنز #جوک #دوربین_مخفی #دابسمش #کلیپ_جدید #عاشقانه #تفریح #لایو #عکس #سینما #داستان #jook #clip #Danc #book #Love #cilp #jook #film
 • 86 0
  clipshow2🔹 ( @clipshow2🔹 ) has his #داستان 🚨فیلم کوتاه از لحظه ی شلیک به فردی در منزلش که دیشب اتفاق افتاد!! @jookimi # # جهت دیدن کلیپهای بیشتر به کانال ما بپیوندید @jookimi #کمدی #باحال #کلیپ #خنده_دار #خنده #خخخخ #بهترین #جذاب #باحال #شوخی #سوژه #فیلم_کوتاه #طنز #جوک #دوربین_مخفی #دابسمش #کلیپ_جدید #عاشقانه #تفریح #لایو #عکس #سینما #داستان #jook #clip #Danc #book #Love #cilp #jook #film
 • 96 1
  موسسه فرهنگي هنري باغچه ( @موسسه فرهنگي هنري باغچه ) has his #داستان . . 🔴 موسسه فرهنگی هنری باغچه برگزار می کند: . 📷 نشست تخصصی «نجوم و عکاسی» . 🔸 شرکت در این نشست برای عموم آزاد است ولی با توجه به محدودیت مکان، ضروریست متقاضیان به صورت حضوری یا تلفنی ثبت نام (رایگان) کنند و الویت حضور با عکاسانی است که زودتر ثبت نام کرده باشند. . 👤 مدرس: استاد جزایری . 🔸 شنبه 4 آذر 1396، ساعت 15:30 . 📍 نشانی: اهواز، کیانپارس، بین خیابان اسفند و سروش شرقی، موسسه فرهنگی هنری باغچه . 🖍 ثبت نام: . ☎️ تلفن ثابت: 06133331616 . 📱 تلفن همراه: 09164500045 . 🔸 آدرس تلگرام و اینستاگرام: Baghcheart . #باغچه #آموزش #آموزشگاه #موسسه #كلاس #دوره #كارگاه #وركشاپ #عكاسي #گرافيك #ادبيات #داستان #گالري #عکس #عکاس #عکاسی_نجوم #جشنواره #فراخوان #نجوم #baghche_art #baghche #baghcheart #khouzestan #photo #festival #photoshop #photography #photo #photographer #ahvaz
 • 82 1
  clipshow2🔹 ( @clipshow2🔹 ) has his #داستان #ارسالی از اعضا یک عدد امید به زندگی @jookimi # # جهت دیدن کلیپهای بیشتر به کانال ما بپیوندید @jookimi #کمدی #باحال #کلیپ #خنده_دار #خنده #خخخخ #بهترین #جذاب #باحال #شوخی #سوژه #فیلم_کوتاه #طنز #جوک #دوربین_مخفی #دابسمش #کلیپ_جدید #عاشقانه #تفریح #لایو #عکس #سینما #داستان #jook #clip #Danc #book #Love #cilp #jook #film
 • 6 0
  À H M É D 🍁 ( @À H M É D 🍁 ) has his #داستان #امیر_خسرو_دهلوی از آتشِ عشق هر که افروخته نیست با او سرِ سوزنی دلم دوخته نیست گر سوخته نِه ای زِ ما دور که ما آتش به دِلی زنیم که او سوخته نیست . 🍁🍁🍂🍂🍁🍂🍁🍁🍂🍂🍁🍂🍁🍁🍂🍂🍁🍂 #ادبیات_فارسی #شعر_نو #شعر_کلاسیک #کتاب_خوب #سهراب_سپهری #هوشنگ_ابتهاج_سایه #نیما_یوشیج #فاضل_نظری #داستان #توریسم #ادبیات #ادبیات_معاصر #دکتر_شریعتی #شعر #موسیقی #صوفیانه #شاعر #شاعران_جوان #معرفی_کتاب #معرفی_فیلم #شهر_کتاب #هنر #مطالعه #زمستان #پاییز #برف #عرفان_اسلامی #عرفان #مثنوی
 • 13 0
  MOSTAFA SAEADI ( @MOSTAFA SAEADI ) has his #داستان از سلطان ظالمی پرسیدند: چه می خوری؟ گفت:گوشت ملت. گفتند چه مینوشی؟ گفت:خون ملت. گفتند چه میپوشی؟ گفت:پوست ملت. گفتند اینها را از کجا می اوری؟ گفت:از جهل ملت. گفتند چگونه این جهل را نگاهداری می کنی؟ گفت:در جعبه ای طلایی به نام "مقدسات" گفتند از این جعبه چگونه محافظت میکنی؟ گفت:بوسیله خرافات!!! دینداری که با خوردن آب در ملأ عام به خطر بیفته، ولی خوردن حق مردم تکونش نده، دینداری نیست، توهمی است برای عوام و نعمتی است برای خواص!!! #تلنگر #حکایت #داستانك#داستان#حرف_حساب #خرافات #ir_photo #amol#رمضانى
 • 11 1
  ( @ ) has his #داستان . با کی دلت میخواد همچین سفری بری؟تگش کن😜😜😜 . . . براي ديدن مطالب جالب به كانال ما بپيونديد لينك در بيو👆🏼👆🏼👆🏼 🔻 🔻 🔻 🔸@Qarneez🔸 🔸@Qarneez🔸 🔸@Qarneez🔸 . . #طنز #خفن #خنده #كليپ #ويديو #ايران #متفاوت #جذاب #دختر #جديد #تور #گردشگري #پرسپوليس #استقلال #شادي #فيلم #اهنگ #عكس #دبي #استانبول #سگ #گربه #داستان #تاتر #موزيك #خارجي #ايراني #فان #سريال
 • 15 1
  آموزش زبان انگلیسی با آیونا ( @آموزش زبان انگلیسی با آیونا ) has his #داستان #گرامرزبان #انگلیسی #زبان_انگلیسی #یادگیری_زبان #گرامر_انگلیسی #آموزشگاه #عکس #عکس_نوشته #جک #کتاب #داف #دانش #ترانه #آیونا #اپلیکیشن_اندروید #اندروید #داستان #آهنگ #لاکچری #دیکشنری #فلش_کارت #آموزش #پرسپولیس #رقص #ایران #england #learning #english #aiona
 • 8 1
  À H M É D 🍁 ( @À H M É D 🍁 ) has his #داستان #مولانا اين جهان كوه است و فعل ما نِدا سوی ما آيد نداها را صدا فعل تو كان زايد از جان و تَنَت همچو فرزندی بگيرد دامَنَت پس تو را هر غم كه پيش آيد ز درد بر كسی تهمت منه، بر خويش گرد فعل تُست اين غصه های دم به دم اين بود معنای قَد جَفٌَ القَلَم! . 🍁🍁🍂🍂🍁🍂🍁🍁🍂🍂🍁🍂🍁🍁🍂🍂🍁🍂 #ادبیات_فارسی #شعر_نو #شعر_کلاسیک #کتاب_خوب #سهراب_سپهری #هوشنگ_ابتهاج_سایه #نیما_یوشیج #فاضل_نظری #داستان #توریسم #ادبیات #ادبیات_معاصر #دکتر_شریعتی #شعر #موسیقی #صوفیانه #شاعر #شاعران_جوان #معرفی_کتاب #معرفی_فیلم #شهر_کتاب #هنر #مطالعه #زمستان #پاییز #برف #عرفان_اسلامی #عرفان #مثنوی
 • 7 2
  D A A J U D | داجود ( @D A A J U D | داجود ) has his #داستان ... "سونار" کتابی را از کتابخانه بیرون کشید و نگاهی به آن انداخت. در حین ورق زدن٬ یک بسته پول از لای کتاب بیرون افتاد. "آلپی" با شادمانی به سمت او دوید و گفت: "عزیزم٬ تو منو از بدبختی نجاتم دادی٬ چند روز بود که دنبال پول هام می گشتم و یادم نبود که اونارو لای کتابا گذاشتم!" آلپی در حالی که داشت با سونار صحبت می کرد٬ ناخودآگاه کتابی دیگر از کتابخانه بیرون کشید و پول ها را لای کتاب گذاشت. سونار که متوجه مشکل دوستش شده بود٬ خونسردی خودش را حفظ کرد و با آرامش با او خداحافظی کرد. یک ساعت بعد٬ پیش آلپی برگشت و از او خواست بعضی از کتاب های کتابخانه اش را به او قرض بدهد. آلپی که دچار فراموشی شدید بود٬ با خوشحالی قبول کرد و کتاب ها را همراه با بسته های پولی که لای آنها بود٬ به او تقدیم کرد. ... داستانک از #جواد_شوشتری .. #داستانک #ادبی #ادبیات #ایران #داستان #متن #سونار #آلپی #داستان_های_زیرمیزی
 • 26 0
  انتشارات فرآیین ( @انتشارات فرآیین ) has his #داستان ... ...هنر گام زمان هوشنگ ابتهاج #موسسه_انتشاراتی_فرآیین ما دل نوشته ها، اشعار، داستان ها، پایان نامه ها و آثار شما را با بهترین کیفیت، سریع ترین زمان, تیراژ دلخواه و قیمت مناسب چاپ می کنیم. 09122650370 0939 286 8241 #چاپ_ارزان#کتاب#ناشر_تخصصی_ادبیات#شعر#داستان#دلنوشته#پایان_نامه #موسسه_انتشاراتی_فرآیین https://telegram.me/linkfarayin
 • 35 0
  انتشارات فرآیین ( @انتشارات فرآیین ) has his #داستان ... ...عزای دل ما هوشنگ ابتهاج #موسسه_انتشاراتی_فرآیین ما دل نوشته ها، اشعار، داستان ها، پایان نامه ها و آثار شما را با بهترین کیفیت، سریع ترین زمان, تیراژ دلخواه و قیمت مناسب چاپ می کنیم. 09122650370 0939 286 8241 #چاپ_ارزان#کتاب#ناشر_تخصصی_ادبیات#شعر#داستان#دلنوشته#پایان_نامه #موسسه_انتشاراتی_فرآیین https://telegram.me/linkfarayin
 • 55 4
  ali baqeri ( @ali baqeri ) has his #داستان 😯 یه نامه بدهکاری به میز من که توضیح بده رفتن ساکِ تو که این تختو راضی کنه نرم شه که توجیه کنه این #شب ساکتو . یه #نامه پر از اخم،پر از دلخوری که من توش یه نامرد بد ذاتم که یادم بیاره که حق با توئه چجوری فراموش کنم حتی دستاتم . من از روز اول همین بودمو تو از روز اول همین مردو میخواستی خودت روز اول چه شکلی بودی بگو کی شدی اینجوری راستی؟ . کجا ما قرار بود بمونیم از هم بی #خبر قرار بود نتونیم به این حتی مجبور شیم میترسم بپرسم ازت اینو اما بگو ما کی وقت کردیم که انقدر از هم دور شیم؟ . چطور شد لباسای تو رفت از این #خونه ؟ سرش گرم دل کندنت شد چطور کوچه؟ همه شهر شده هول راه رفتنت رو تنش چطور شد تنت خواست که از خونمون دور شه که سرمای این پنج عصر، خونه رو #قورت داد که #یخ زد جلوم جای خالیت و این #چای فنجونی که #پاییز کلیشه_ست فقط پیش این رابطه که رفتیم یه جا هر کدوم به،،یه #خواب زمستونی . هنوزم تو‌ #کوچه درست قبل رفتن توی خونمون ‌ یه #فندک میسوزونه عکسامو با هرکسی غیر تو نیفتاده به خونه برگشتن تو هنوز از دهن نذاشتم هنوز #سرد کنه چیزی برگشتتو، . خودت خوب میدونی چجوریه #داستان عشق که #عشق چیزی نیست که بتونی ازش رد بشی فراموش نمیشه کنی عشقتو هیچوقت فقط از به یاد آوریش،گاهی شاید یه کم خسته شی . +++++++++++++++++++++++++ . یک #زن که تو نیست؛اینجا منو دلداری میده یک زن که قصدش اینه که جای تو باشه یک زن تماما عشق؛لطف؛یک سره خوبی اما تو نیستو باید از جای تو پا شه . +++++++++++++++++++++++++ . #Alikhan . 13960826 ; 04:10 . #sidamin
 • 20 2
  story book ( @story book ) has his #داستان مهرسام در شب یلدا 🍉 نویسنده و تصویرگر : تکتم سلمانی #کتاب #کتاب_کودک #داستان #داستان_اختصاصی #کودک #طراحی_کتاب #چاپ_کتاب_کودک #چاپ #تصویرسازی #قهرمان #هدیه #illustration #پسر #جلد #جلد_کتاب #تکتم_سلمانی #تخفیف #مهارت #مهارت_رفتاری #آموزش #یلدا #مهرسام
 • 126 8
  samaneh.ajami ( @samaneh.ajami ) has his #داستان . بن بست.. . هر روز.. سر ساعت... درست دم غروب موقع الله اکبر... شال آبی رو که خیلی دوسش دارم , و سرم می کردم.. آخه همیشه می گفت....! آبی رنگ توئه.. مثل هر روزم تنها وسیله ایی که بر می دارم... ساعتمه ...! می ترسم زمان از دستم بره... موقع اومدن بیرون از خونه... یادم افتاد عطری که دوست داری و نزدم.... رفتم جلوی میز آرایش طبق عادت... روی نبض دستم ... توی گردنم.... آخ یادش بخیر ... این عطر و خودت تو اولین دیدارمون برام خریدی, گفتی می خوام یادت بمونه این روزها.... اره عجیب یادم مونده همیشه مرور میکنم .... !! نگاهم افتاد به اینه روبروم.....! این خط های روی پیشانی ام دور چشمام... همه اش حکایت از گذر نبودن هاست....! گذر زمانی که عمرم بود .. عمری که توأم با عشق تو بود و هست... بیخیال آینه شدم... از در خونه زدم بیرون..... رسیدم..!!! سر قرارمون .. به ساعت نگاه کردم, هنوز زمان داشتم, زیر لب زمزمه کردم .... . تن من گرمزرعه باشد زیر دستهای حاصلخیز تو, قطعاچیزی جز عشق نمی روید. #سمانه_عجمی داشتم می خوندم و مرور می کردم .. تو خیالم با تو..... یهو دستی روی شونه ام نشست .. قلبم ایستاد.... وای ... اومدی....؟ نفسم به شمارش افتاده بود ... سریع برگشتم ....! اما!!! هوا تاریک شده بود انگار , من ... من,متوجه نشدم.. صدایی گفت دخترم..! گفتم جانم.....! شما...؟؟ جانت سلامت بابا جان......! —چرا چند وقته همه اش میای اینجا میشینی.... به آخر کوچه نگاه می کنی .... _خودم و صاف کردم نشسته ام.... _گفتم... آخه..... منتظرم... _منتظر کی......؟! منتظر اونی که الان چند ماهیه رفته... خودش گفت دم دمای پاییز... موقع اولین بارون پاییزی , سر اولین کوچه از خونمون میاد...! منم به وعده اون هر روز اینجام.... حرفمو گفتم و بغضم و قورت دادم و سرمو انداختم پایین.. شنیدم پیرمرد آهی کشید... گفت...؟ آخه دختر جان... از کوچه بن بست کسی نمیاد بابا...! هرچی هست رفتنه ..... گفتم یعنی چی....؟ عصای سفیدمو دستم داد...؟؟؟ تازه فهمیدم کوچه ایی که وعده داده بود..... یه بن بست بود... آخ که تو این عشق .. فروغ چشمانم رفت.... و ... انتظارم به بن بست رسید.... #سمانه_عجمی #داستان کوتاه#بن بست#سمانه_عجمی#شعر
 • 310 0
  mohamad salehi ( @mohamad salehi ) has his #داستان #داستان#کوتاه 🔸استالین در دفترش در حال کشیدن پیپ بود که منشی اش گفت: شخصی میخواهد شما را ببیند و میگوید پیشگو است، استالین دستور داد اعدامش کنند و گفت: این ‌شیاد چرا اعدامش را پیش بینی نکرده بود؟!
 • 28 0
  انتشارات فرآیین ( @انتشارات فرآیین ) has his #داستان ... ...خبر از خویش هوشنگ ابتهاج #موسسه_انتشاراتی_فرآیین ما دل نوشته ها، اشعار، داستان ها، پایان نامه ها و آثار شما را با بهترین کیفیت، سریع ترین زمان, تیراژ دلخواه و قیمت مناسب چاپ می کنیم. 09122650370 0939 286 8241 #چاپ_ارزان#کتاب#ناشر_تخصصی_ادبیات#شعر#داستان#دلنوشته#پایان_نامه #موسسه_انتشاراتی_فرآیین https://telegram.me/linkfarayin
 • 54 12
  #Hafez_Bajoghli حافظ_باجغلي# ( @#Hafez_Bajoghli حافظ_باجغلي# ) has his #داستان پ.ن: چه مقايسه ي جالبي! به نظر من هم خودشيفته ها در مقام مقايسه بهتر از اون هايي هستن كه اعتماد به نفس ندارن و خودشون رو خوار و ذليل مي كنن. البته درسته كه خودشيفتگي ريشه در احساس حقارت دروني داره؛ ولي به هر حال با اين ساز و كار دفاعي، اون احساس حقارت تغيير ماهيت داده و خودش رو به صورت يك اعتماد به نفس خيلي زياد دراورده. دنياي خودشيفته ها دنياي دردناكيه، ولي هر چي باشه از دنياي اون هايي كه نمي تونن سرشون رو بلند كنن بهتره. #شكسپير #هنري_پنجم #روانپزشكي #روانشناسي #رواندرماني #رواندرماني_تحليلي #روانكاوي #ذهن #داستان #رمان #نمايشنامه #ادبيات
 • 300 2
  Book Selfie 📚 ( @Book Selfie 📚 ) has his #داستان .📚 #معرفی_کتاب . ارسالی از:@saeed.fakhraei #مردی_به_نام_اوه #فردریک_بکمن #حسین_تهرانی اگر آدم‌ها غم را با هم تقسیم نکنند، غم آدم‌ها را تقسیم می.کند. پی نوشت: دو ترجمه فارسی دیگه نیز از این کتاب دیدم، اما به نظرم اگه قصد خوندنش رو دارین، این ترجمه رو انتخاب کنین بهتره. @book_selfie ---------------------------------------------------------------- از دوستانی که ما رو همراهی میکنند بسیار متشکریم با ارسال تصاویر خودتون به همراه کتاب در این پویش ما رو همراهی کنید. با کمال تشکر _______________________________________________ آدرس کانال تلگرام که در قسمت بیو قرار گرفته: https://telegram.me/book_selfi/ آدرس صفحه ی توییتر: https://twitter.com/book_selfie/ #کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب#کتاب_بخوانیم #مطالعه_کنیم #دنیا #بوک_مارک #ایران #خواندن #بوک #نویسنده #خوندن #کتاب_باز #پیشنهاد_کتاب #مطالعه #داستان #معرفی_کتاب_خوب #کتاب_الکترونیک #bookselfie #book #mylibrary #mybook #bookloversday #bookstagrammer
 • 36 21
  ( @ ) has his #داستان بخشی از تصویرسازی کتاب داستان سیاه کوچکم !بخوان کلاغ لکه ای بود بر دامن آسمان و وصله ی ناجور بر لباس هستی . صدای ناهموار و ناموزونش خراشی بود بر صورت احساس . با صدایش نه گلی می شکفت و نه لبخندی بر لبی می نشست . صدایش اعتراضی بود که در گوش زمین می پیچید . کلاغ خودش را دوست نداشت ، بودنش را هم . کلاغ از کائنات گله داشت . کلاغ فکر می کرد در دایره ی قسمت نازیبایی تنها سهم او ست . کلاغ غمگین بود و با خودش گفت : - کاش خداوند این لکه ی زشت را از هستی می زدود . پس بال هایش را بست و دیگر آواز نخواند . خدا گفت : - عزیز من ! صدایت ترنمی است که هر گوشی شنوای آن نیست اما فرشته ها با صدای تو به وجد می آیند . سیاه کوچکم ! بخوان فرشته ها منتظرند . ولی کلاغ هیچ نگفت . خدا گفت : - تو سیاهی . سیاه چونان مرکب که زیبایی را از آن می نویسند و زیبایی ات را بنویس . اگر تو نباشی ، آبی من چیزی کم خواهد داشت . خودت را از آسمانم دریغ نکن . و کلاغ باز خاموش بود . خدا گفت : - بخوان ، برای من بخوان . این منم که دوستت دارم ، سیاهی ات را و خواندنت را . و کلاغ خواند ، این بار عاشقانه ترین آوازش را . خدا گوش داد و لذت برد و جهان زیبا شد . نوشته : عرفان نظر آهاری
 • 112 7
  clipshow2🔹 ( @clipshow2🔹 ) has his #داستان خاک عالم بر سرش # # جهت دیدن کلیپهای بیشتر به کانال ما بپیوندید @jookimi #کمدی #باحال #کلیپ #خنده_دار #خنده #خخخخ #بهترین #جذاب #باحال #شوخی #سوژه #فیلم_کوتاه #طنز #جوک #دوربین_مخفی #دابسمش #کلیپ_جدید #عاشقانه #تفریح #لایو #عکس #سینما #داستان #jook #clip #Danc #book #Love #cilp #jook #film
 • 139 3
  poet _ صبا قاسمی shiraz🏡 ( @poet _ صبا قاسمی shiraz🏡 ) has his #داستان 📚 از دوم تا هفتم آذر ماه غرفه نشر نیماژ _سالن حافظ _ در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی فارس(شهرک گلستان ) هستم... ساعت بازدید از 10:00 تا 20:00 □■□■□■□ #نمایشگاه#کتاب#نمایشگاه_کتاب #نمایشگاه_کتاب_استانی #شانزدهمین_نمایشگاه_کتاب_فارس #فارس#شیراز #shiraz #ادبیات #شعر#رمان#داستان#ترانه
 • 157 3
  clipshow2🔹 ( @clipshow2🔹 ) has his #داستان دوران نامزدی #قدیم😂😂😂 🔥💫 💫🔥 🔥💫 💫🔥 @jookimi فقط اونجاش که میگه کجا بیا زیر پتو😂😂😂 # # جهت دیدن کلیپهای بیشتر به کانال ما بپیوندید @jookimi #کمدی #باحال #کلیپ #خنده_دار #خنده #خخخخ #بهترین #جذاب #باحال #شوخی #سوژه #فیلم_کوتاه #طنز #جوک #دوربین_مخفی #دابسمش #کلیپ_جدید #عاشقانه #تفریح #لایو #عکس #سینما #داستان #jook #clip #Danc #book #Love #cilp #jook #film
 • 22 2
  🕵در جستجوی خوشبختی🤔 ( @🕵در جستجوی خوشبختی🤔 ) has his #داستان ... گاهی با خود فکر می کنم کاش می شد با هم بنشینیم رو در روی هم. هر کدام محلی را روی نقشه انتخاب کنیم و با هم از این شهر برویم. کارمان شود سفر و سفر و سفر، گشتن و گشتن و گشتن. گاهی با خود فکر می کنم کاش می شد بی خیال تمام کارهای شهر بشویم و به سمت مقصدی ناشناخته راهی شویم.
 • 431 8
  ☆☆*مطالب گوناگون*☆☆ ( @☆☆*مطالب گوناگون*☆☆ ) has his #داستان ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ @various_subjects @various_subjects @various_subjects #مطالب_گوناگون#علم #عجایب#like4like #سفر#تجارت#حقایق#ساعت#پزشکی#دکور#شعر#مد#جالب#لباس#داستان#اتومبیل#سرگرمی#بازی#بازیگر#ایران#فارسی#غذا#جانداران#زمین#انسان#طبیعت#عقد#زلزله#سرپلذهاب @various_subjects @various_subjects @various_subjects
 • 192 5
  clipshow2🔹 ( @clipshow2🔹 ) has his #داستان گوگوش در ۶۷ سالگی👌😍 @jookimi # # جهت دیدن کلیپهای بیشتر به کانال ما بپیوندید @jookimi #کمدی #باحال #کلیپ #خنده_دار #خنده #خخخخ #بهترین #جذاب #باحال #شوخی #سوژه #فیلم_کوتاه #طنز #جوک #دوربین_مخفی #دابسمش #کلیپ_جدید #عاشقانه #تفریح #لایو #عکس #سینما #داستان #jook #clip #Danc #book #Love #cilp #jook #film
 • 72 4
  زهرا ابراهیم‌پور ( @زهرا ابراهیم‌پور ) has his #داستان #داستان #ماستان #قسمت_دوم . گفتم: «می‌دونی، تو قشنگی... خیلی قشنگی. ولی وقتی اینجایی، چشمی نیس ببیندت» گل، برگش را گذاشت سر راه نسیم و لرزش گرفت. گلبرگ‌های لطیفش جوری لرزیدند که خیال کردم همان موقع از هم می‌پاشیدند و می‌ریختند کف غار. گل خودش را جمع‌وجور کرد و گفت: «پس چشمای تو چشم نیستن. تیله‌ن... دو تا تیلهٔ به‌دردنخور!» گفتم: «تو دوست نداشتی جایی بودی که همه می‌دیدنت؟ همه تحسینت می‌کردن؟... هرچشمی که می‌دیدت، خیره‌ت می‌شد؟!» گفت: «چرا... دوست داشتم.» گفتم: «پس خیلی هم راضی نیستی که اینجایی» خندید و گفت: «راضی؟!... از چی حرف می‌زنی؟!... گفتم دوست داشتم. نگفتم دوست دارم!» گفتم: «گیج شدم» گفت: «روز اول که از این شکاف بیرون اومدم، دلم می‌خواست ببینندم. هی گردن کشیدم و خم و راست شدم ولی دریغ از یه چشم که ببینه! روز سوم غر زدم که: تاریکه. خورشید تا لبه غار اومد پایین. خودش بهم لبخند زد. روز پنجم گفتم: تنگه جا. شکاف گشادتر شد. روز هفتم گفتم: تنهام. باد اومد بهم پیچید. بعدش دیگه چیزی نخواستم.» گفتم: «این تغییر زیر سرِ باد بود؟!» خندید و گفت: «کم تقصیر نداره. دست‌ها و چشم‌هایی دارم که تو کوهستان پخش کرده. خبرچینای خوبی‌ان. خبرها رو با باد می‌رسونن.» گفتم: «چه ساده بودم فکر کردم تنهایی!» گفت: «تنهام. حتی همین حالا که چشمای تو من رو می‌بینه و گوشات صدای یه گل بنفش رو می‌شنوه. راستی امروز، روز چهلمه.» این آخرین حرفی بود که ازش شنیدم. باد آمد و به او پیچید و این بار، گلبرگ‌هایش را از جا کند. شکاف هم بازتر شد و گل، کف غار افتاد. گل، کف غار افتاد و آفتاب تا لبه غار آمد و چشم‌های من همراه آفتاب چرخید در همهٔ کوهستان. دامنهٔ کوه پر شده بود از هزارها گلِ ریزِ ظریفِ بنفش.
 • 79 3
  ( @ ) has his #داستان 📚🦉📚 قرار بود نمادین یه کتاب بگیرم اصلا از این برنامه ها نداشتم خدا شاهده🤣 نزدیک ترین کتاب فروشی که نشر چشمه آرن باشه و بعدش هم از یکی از دوست داشتنی ترین ها که #نشر_چشمه کوروش باشه سر در آوردیم و شد آنچه شد😁☺️😄😍 #من_هم_می_آیم 💜💜💜 #روز_کتاب_گردی #روز_کتابگردی #کتاب #کتابدونی#کتابخوانی #رمان #داستان #مطالعه #معرفی_کتاب #کتاب_بخوانیم #پرفروش_ترين_کتاب_ها#کتاب_خوب_بخوانیم ‏#book #books #bookstagram #bookaddict #booklover #bookworm #bookstagram #instagram #photo #bookphotography #bookish #photography #photooftheday #ketabekhooob
 • 104 1
  clipshow2🔹 ( @clipshow2🔹 ) has his #داستان کلیپ کامل در کانال #چالش مجید # # جهت دیدن کلیپهای بیشتر به کانال ما بپیوندید @jookimi #کمدی #باحال #کلیپ #خنده_دار #خنده #خخخخ #بهترین #جذاب #باحال #شوخی #سوژه #فیلم_کوتاه #طنز #جوک #دوربین_مخفی #دابسمش #کلیپ_جدید #عاشقانه #تفریح #لایو #عکس #سینما #داستان #jook #clip #Danc #book #Love #cilp #jook #film
 • 88 0
  mana سعید ابرازی ( @mana سعید ابرازی ) has his #داستان . از دور صدای ساز تنهایی می‌آمد و صدای خنده جماعتی که آرام آرام نزدیک می شدند. پشت نرده‌های مریض‌خانه، مریض ها جمع شده بودند و سرک می کشیدند تا ساز زن را ببینند. آواز آشنا نزدیکتر میشد. کاج های بلند مریض‌خانه بی حرکت ایستاده بودند. عزاداران بَیَل. پی نوشت: عزاداران بَیَل را داریم از ساعدی، که به عقیده ی من پیشکسوت گابریل گارسیا مارکز است. نقل از احمد شاملو. #مانا #غلامحسین_ساعدی #گوهر_مراد #عزاداران_بَیَل #ادبیات_داستانی#داستان #احمد_شاملو #گابریل_گارسیا_مارکز #دوم_آذر_سالمرگ_ساعدی #مانا_اساطیر_آفرینش #مانا_اسطوره_زندگی #سعید_ابرازی#مانا